Діти

В нашому закладі практикується розподіл не на класи, де всі діти приблизно одного віку, а на різновікові групи. Причому цей розподіл не жорсткий. Групи іноді можуть перемішуватись.

У вересні ми набираємо три вікові групи:

  • 6-8 років
  • 8-10 років
  • 10-12 років

В кожній групі від 5-ти до 15 дітей.

Межи груп умовні та ситуативні. У будь який момент можливий перехід дітей з однієї групи до іншої. Надовго або тільки на якийсь один вид активності.

Головне завдання при цьому — створити емоційно безпечну, комфортну для всіх конфігурацію відносин.

Це не заважатиме їм здавати атестацію за програмою відповідного класу. Як показує досвід, це не лише не заважає дітям засвоювати вміння та знання, які відповідають їх віку, але навіть сприяє.